(ζωολ.) овол, слепень,


(ζωολ.) овол, слепень,
[алогопетра] ουσ. Θ.

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.